Podzimníček, přípravy a úklid

Než přišel Podzimníček, rodiče nám pomohli uklidit školní zahradu, za čož velice děkujeme. Na návštěvu jsme se ale museli připravit...