Podzimníček naděloval

Podzimní akce pro rodiče i děti, která se stala už tradicí, se konala čtvrtek v naší mateřince. Děti v předcházejících dnech vytvořily lampiony a každá třída i nastrojila svůj strom do podoby velkého skřítka. Rodiče pak ve čtvrtek přišli pomoc s úklidem školní zahrady, shrabali listí a ostřihali keře a poté rozsvítili svíčky v lampionech a ty rozvěsili po zahradě. Pak přišly děti, seřadily se na zahradních schodech a společně zavolaly na Podzimníčka, aby přišel. Zazpívaly mu písničky a on je pak odměnil jablky z košíčku.