Personál

Vedení školy

ředitelka: Zdeňka Veselá

zástupce ředitelky: Libuše Hlistová

Pedagogický sbor

  • Dana Kajerová
  • Pavlína Čermáková
  • Iveta Kaslová
  • Blanka Mudrochová
  • Jiřina Bočková

Provozní zaměstnanci

  • Ivana Vojtová, školnice
  • Julie Sokolová, uklízečka
  • Martina Kloudová, vedoucí školní jídelny
  • Anna Zahradníčková, kuchařka
  • Věra Srovnalová, kuchařka