O nás

Naše škola je otevřena denně v pracovní dny od 6.00 hodin. Děti se scházejí ve třídě Koťat, v 7.15 hodin se rozcházejí do svých tříd. Ve třídách paní učitelky pracují s dětmi podle třídních programů. Snažíme se dětem nabízet zajímavé činnosti, při kterých rozvíjíme tělesné, rozumové a estetické vlastnosti dětí.

Od 9.30 hodin děti odchází na vycházky nebo na školní zahradu. Do přírody se nevychází pouze za silného mrazu, deště a větru. Mezi 11.15 hodin a 12.15 hodin se děti naobědvají v naší jídelně. Zde vedeme děti k samostatnosti, děti si odnášejí hlavní jídlo ke stolkům samy.

Od 12.00 hodin do 14.30 hodin děti odpočívají na lehátkách, nespavým dětem je nabízen náhradní klidový režim a po odpolední svačině si hrají ve třídách, kde vyčkají příchodu rodičů. Paní učitelky individuálně s dětmi pracují. Škola se uzavírá v 16.30 hodin.

Pobyt v MŠ se snažíme dětem zpestřit nabídkou divadelních představení, projektových dnů, sezonních sportovních činností a nadstandartními aktivitami například výukou angličtiny zábavnou formou Whattsenglish.

IZO školy: 107546531

IZO jídelny: 102640157

Zřizovatel: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Počet dětí k 1. 9. 2020 je 72

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku:

třída Berušky - 24 dětí

třída Sovičky - 24 dětí

třída Koťata - 24 dětí