Masopustní veselí

Jednotlivé třídy mateřinky si připravily masopustní rej a děti si sutěže a hry v maskách užily.