Hurá do knihovny

Děti všech tříd navštívily městskou knihovnu, seznámily se s provozem knihovny a s tím, jak si půjčit knihy. Mnoho knih si prohlédly, hádaly podle obrázků a dozvěděly se rozdíl, mezi knihovnou a knihkupectvím.