Historie

Mateřská škola je umístěna v budově bývalé jednopatrové vilky, později připojena přístavba. Škola byla otevřena 1. 9. 1945. Od 1. 1. 2003 je škola samostatný právní subjekt. V budově jsou 3 třídy, děti jsou rozděleny podle věku. Třídy slouží jako herny a zároveň i k odpočinku. V suterénu je kuchyně a jídelna.

Škola stojí v okrajové části města, její okolí tvoří rozlehlá zahrada s velkým množstvím zeleně a rozmanitým terénem. Je vybavena zahradním domkem, altánkem, pergolou, dvěma pískovišti, průlezkami, sestavou košů v různé výšce, herními prvky – sestava s věží, sestava „Lokomotiva", vláčkem a pružinovými houpadly. Nově je instalovaná i lanová pyramida a lezecká stěna se skluzavkou. Zahrada poskytuje dětem dostatečné možnosti k pohybu ve všech ročních obdobích. Připravuje se další vybavení prostor zahrady.

V těsné blízkosti školy jsou sportovní areály, které s dětmi plně využíváme (plavecký bazén, zimní stadion, sportovní hala). A právě tak i okolí školy plné zeleně využíváme k poznávání a ochraně přírody i sportovnímu vyžití (přírodní sportovní areál).

Všechny prostory MŠ odpovídají požadovaným hygienickým požadavkům. V minulých letech byly rekonstruovány umývárny, WC, kuchyně, jídelna a vyměněna okna v celé škole. Nově je v současnosti zbudována a vybavena vlastní prádelna. Třídy, které slouží i jako ložnice jsou postupně modernizovány a vybavovány novým nábytkem. Byla provedena částečná rekonstrukce odpadního potrubí v suterénu školy. O prázdninách 2019 proběhla rozsáhlá rekonstrukce třídy ve druhém patře. V roce 2020 byly rekonstruovány i ostatní třídy.

Vybavení MŠ je na dobré úrovni – děti si mohou vybrat z velkého množství hraček, sportovního nářadí i náčiní a výtvarného materiálu. Hračky i učební pomůcky jsou stále doplňovány a uloženy tak, aby byly dětem přístupné a mohly si je samy půjčovat. Děti pracují i na interaktivní tabuli, umístěné ve třídě Koťat a Soviček, která zpestřuje jejich činnosti, aktivizuje je zábavnými formami a je skvělým pomocníkem a pomůckou při přípravě učitelek na práci s dětmi. Moderní interaktivní technikou plánujeme vybavit i třídu Berušek.

Práce dětí jsou vystavovány ve vestibulu školy nebo v šatnách jednotlivých tříd, přístupné všem rodičům. Děti se tak podílejí na výzdobě prostředí.

MŠ pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Z mašinkové školičky, poznáme svět celičký", který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Naším mottem je: „Nemusíme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými".

Naší specifikou a filosofií je vytváření prostředí rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče.

Kapacita školy je 75 dětí a přijímány jsou zpravidla od 3 do 7 let (odklady školní docházky).