Divadélko Řimbaba

V mateřince hostovalo divadélko Řimbaba a dětem zahrálo pohádku Zahrada skřítků.