Děti tančily i tvořily anděly

Předvánoční setkání dětí a rodičů. Děti nejprve na školním dvoře rodičům zatančily a zazpívaly na vánoční motivy. Poté se všichni přesunuli do tříd a společnými silami tvořili na jednotné téma pro celou mateřinku a tím byla výroba andělů z připravených materiálů.