Mateřská škola Tachov, Prokopa Velikého

Vše nejlepší, hodně štěstí, radosti z dětí v novém roce 2022 a pevné zdraví přeje kolektiv mateřské školy

 

 

-------------

Testování - Aktuálně od 17. 1. 2022

Ve školce se nebudou testovat děti. Zaměstnanci se testují 2x týdně antigenními testy bez výjimek očkování či prodělání nemoci.

 

NA ZÁKLADĚ „DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022" NASTAVUJEME TATO PRAVIDLA:
• nemocné děti, zaměstnanci musí zůstat doma, nemocní rodiče vůbec nevstupují
• třetí osoby (zákonní zástupci) mohou vstoupit do budovy na dobu nezbytně nutnou s respirátorem či rouškou, použijí dezinfekci u vstupu do budovy
• v případě zjištění nemoci u dítěte (teplota, kašel, rýma apod.) je nutné okamžitě dítě vyzvednout
• je třeba aktualizovat kontakty rodičů - nahlásit změny
• prostory MŠ a hračky budou častěji dezinfikovány
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE SE PRÁVĚ VRÁTILI S DĚTMI ZE ZAHRANIČNÍ DOVOLENÉ:
MŠ (či obdobná instituce) nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let a které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, respektive po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
Děkujeme za pochopení a věříme ve spolupráci s Vámi, sledujte aktuální informace na nástěnkách v MŠ a web MŠ.

___________________________________

Apelujeme na všechny rodiče
Děti s jakýmikoli příznaky, že není něco v pořádku do školky nepatří, už vůbec ne ty, kterým je doma podán nějaký zmírňující lék! Děti jsou přenašeči i když příznaky nemají, natož když ano. Děkujeme.